Flower

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs

Foto: Lelde Atlāce

Smiltenes pilsēta un novads ir vieta, kur acu un sirds priekam baudīt dabas krāšņumu un varenību, kur izjust vietējo iedzīvotāju patiesi latvisko garu un viesmīlību. Šī ir vieta, kur jauki pavadīt laiku, smelties spēkus un gūt jaunas un patīkamas emocijas!

Vieta, ko ieskauj vareni priežu meži, dārzos slīgstošā mazstāvu apbūve, pilsētas parki, straujā Abula upe un daudzie ezeri.

Laipni lūgti Smiltenē!


Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra sniegtie pakalpojumi

Interesentiem un apmeklētājiem

 • Smiltenes novada suvenīru tirdzniecība;
 • Smiltenes novada kalendāra izgatavošana un tirdzniecība;
 • Smiltenes novada domes un iestāžu izdoto grāmatu tirdzniecība;
 • Bezmaksas interneta piekļuves punkts un wi-fi;
 • Maksas pakalpojumi – printēšana, kopēšana un skenēšana;
 • Palīdzība avio un citu transporta veidu biļešu rezervācijā;
 • Palīdzība reģistrējoties lidojumam, iekāpšanas karšu saņemšanai;
 • Konsultācijas par Tūrisma iespējām un pakalpojumiem:
  • Smiltenes novadā (pieejami bezmaksas izdevumi un kartes);
  • Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (pieejami bezmaksas izdevumi un kartes);
  • Citur Eiropā un pasaulē – informācija par vietnēm, kur atrast informāciju;
 • Konsultācijas ekskursijas maršruta sastādīšanā pa Smiltenes novadu;
 • Gidu pakalpojumu nodrošināšana un sniegšana;
 • Aktīvās atpūtas pasākumu organizēšana:
  • Ziemas – pavasara pārgājiens “Iepēdo pavasarī”;
  • Velobrauciens “Ieriteņo vasarā”;
  • Velobrauciens “Ieriteņo rudenī’’:
  • Pārgājiens “Spocīns jocīns”;
  • Tūrisma rallijs u.c.

Tūrisma nozares uzņēmējiem

 • Konsultācijas tūrisma jautājumos (par tūrismu, viesmīlību, reklāmu un mārketingu, likumdošanu, nozares organizācijām u.c.);
 • Konsultācijas par iespējām piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības veicināšanai (gan Smiltenes novada pašvaldības atbalsts un finansējums, gan Lauku atbalsta dienesta, Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas, Vidzemes tūrisma asociācijas, Lauku ceļotāja, Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta organizēto projektu konkursu un īstenoto projektu iespējām;
 • Tūrisma uzņēmēju informatīvo dienu organizēšana – iespēja uzzināt par aktualitātēm tūrismā un veidot kontaktus ar citiem tūrisma uzņēmējiem;
 • Apmācību un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;
 • Informatīvo, reprezentatīvo un kartogrāfisko izdevumu un reklāmas materiālu par tūrisma piedāvājumu Smiltenes novadā sagatavošana, izdošana un izplatīšana;
 • Regulāra informācijas pieejamības nodrošināšana citos Latvijas tūrisma informācijas centros;
 • Informācijas ievietošana un izplatīšanas par tūrisma pakalpojumu sniedzēju mājaslapā visit.smiltene.lv un sociālajos tīklos.

Citi

 • Tūrisma attīstības veicināšana Smiltenes novadā;
 • Jaunu tūrisma maršrutu un piedāvājumu izstrāde un attīstīšana Smiltenes novadā;
 • Informācijas sniegšana klātienē, telefoniski, pa e-pastu;
 • Regulāra Smiltenes novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzes atjaunošana un uzturēšana;
 • Pozitīva Smiltenes novada tēla veidošana un uzturēšana;
 • Prakses iespējas un konsultācijas studentiem;
 • Tūrisma statistikas apkopošana un analīze (TIC interesentu statistikas uzskaites veikšana, naktsmītņu statistikas un visit.smiltene.lv apmeklējumu statistikas apkopošana);
 • Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un citos pasākumos:
  • Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour” Rīgā (katru gadu);
  • Starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest” Tallinā (katru gadu);
  • Starptautiskajā tūrisma izstādē “Adventure” Viļņā (2018. gadā);
  • Smiltenes novada Tūrisma izdevumu izplatīšana citās izstādēs, piemēram, Somijā, Krievijā, Vācijā, pateicoties sadarbībai ar citiem tūrisma informācijas centriem un organizācijām;
  • Latvijas tūrisma informācijas gadatirgus u.c.;
 • Informatīvo zīmju un stendu izgatavošana, uzstādīšana un uzturēšana;
 • Sadarbība ar ceļojumu aģentūrām un tūroperatoriem;
 • Dalība tūrisma attīstību veicinošu projektu izstrādāšanā un ieviešanā (Veselības veicināšanas projekts, COOP Local, dalība Zaļo dzelzceļu projekta pieteikumā, atbalsts uzņēmēju rakstītajiem un īstenotajiem projektiem tūrisma nozarē);
 • Sadarbība ar citām organizācijām (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Vidzemes tūrisma asociācija, Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO, Lauku ceļotājs);
 • Dažādas, citas informācijas sniegšana par Smiltenes novadu.

Kalendārs

Sociālie mediji